In English
The syllabus for OMG102 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMG102.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMG102 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMG102.pdf