In English
The syllabus for OMG101 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMG101.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMG101 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMG101.pdf