In English
The syllabus for OMA707 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA707.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA707 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA707.pdf