In English
The syllabus for OMA706 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA706.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA706 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA706.pdf