In English
The syllabus for OMA705 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA705.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA705 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA705.pdf