In English
The syllabus for OMA703 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA703.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA703 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA703.pdf