In English
The syllabus for OMA700 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA700.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA700 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA700.pdf