In English
The syllabus for OMA305 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA305.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA305 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA305.pdf