In English
The syllabus for OMA304 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA304.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA304 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA304.pdf