In English
The syllabus for OMA303 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA303.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA303 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA303.pdf