In English
The syllabus for OMA203 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA203.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA203 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA203.pdf