In English
The syllabus for OMA133 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA133.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA133 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA133.pdf