In English
The syllabus for OMA132 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA132.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA132 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA132.pdf