In English
The syllabus for OMA131 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA131.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA131 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA131.pdf