In English
The syllabus for OMA032 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA032.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA032 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA032.pdf