In English
The syllabus for OMA031 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA031.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA031 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA031.pdf