In English
The syllabus for OMA030 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA030.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA030 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA030.pdf