In English
The syllabus for OMA029 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA029.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA029 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA029.pdf