In English
The syllabus for OMA028 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA028.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA028 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA028.pdf