In English
The syllabus for OMA027 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here OMA027.pdf


In Swedish
Kursplanen för OMA027 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här OMA027.pdf