In English
The syllabus for NZTEF is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here NZTEF.pdf


In Swedish
Kursplanen för NZTEF finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här NZTEF.pdf