In English
The syllabus for NIA302 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here NIA302.pdf


In Swedish
Kursplanen för NIA302 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här NIA302.pdf