In English
The syllabus for NIA301 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here NIA301.pdf


In Swedish
Kursplanen för NIA301 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här NIA301.pdf