In English
The syllabus for NEG002 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here NEG002.pdf


In Swedish
Kursplanen för NEG002 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här NEG002.pdf