In English
The syllabus for NEG001 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here NEG001.pdf


In Swedish
Kursplanen för NEG001 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här NEG001.pdf