In English
The syllabus for MVG102 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MVG102.pdf


In Swedish
Kursplanen för MVG102 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MVG102.pdf