In English
The syllabus for MVA308 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MVA308.pdf


In Swedish
Kursplanen för MVA308 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MVA308.pdf