In English
The syllabus for MVA306 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MVA306.pdf


In Swedish
Kursplanen för MVA306 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MVA306.pdf