In English
The syllabus for MTG801 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG801.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG801 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG801.pdf