In English
The syllabus for MTG505 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG505.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG505 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG505.pdf