In English
The syllabus for MTG504 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG504.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG504 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG504.pdf