In English
The syllabus for MTG503 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG503.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG503 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG503.pdf