In English
The syllabus for MTG502 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG502.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG502 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG502.pdf