In English
The syllabus for MTG309 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG309.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG309 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG309.pdf