In English
The syllabus for MTG308 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG308.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG308 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG308.pdf