In English
The syllabus for MTG307 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG307.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG307 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG307.pdf