In English
The syllabus for MTG306 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG306.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG306 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG306.pdf