In English
The syllabus for MTG304 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG304.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG304 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG304.pdf