In English
The syllabus for MTG303 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG303.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG303 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG303.pdf