In English
The syllabus for MTG104 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG104.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG104 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG104.pdf