In English
The syllabus for MTG103 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG103.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG103 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG103.pdf