In English
The syllabus for MTG010 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG010.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG010 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG010.pdf