In English
The syllabus for MTG008 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG008.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG008 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG008.pdf