In English
The syllabus for MTG006 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG006.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG006 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG006.pdf