In English
The syllabus for MTG005 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG005.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG005 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG005.pdf