In English
The syllabus for MTG004 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG004.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG004 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG004.pdf