In English
The syllabus for MTG002 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MTG002.pdf


In Swedish
Kursplanen för MTG002 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MTG002.pdf