In English
The syllabus for MSG302 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MSG302.pdf


In Swedish
Kursplanen för MSG302 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MSG302.pdf