In English
The syllabus for MSG300 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MSG300.pdf


In Swedish
Kursplanen för MSG300 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MSG300.pdf