In English
The syllabus for MSG100 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MSG100.pdf


In Swedish
Kursplanen för MSG100 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MSG100.pdf